Lom Sp må finne ny ordførarkandidat, i Skjåk Sp er det førebels uvisst