Foreslår å løyve 1,7 millionar kroner til innkjøp av kunstgjødsel i Skjåk

foto