Foreslår å løyve 1,7 millionar kroner til innkjøp av kunstgjødsel i Skjåk

foto
– Den historisk høge kostnadsauken i landbruket er ei stor økonomisk belastning for den enkelte gardbrukar. Mange har utfordringar med å finansiere innkjøp av naudsynte varer i produksjonen, som til dømes kunstgjødsel, skriv kommunedirektøren i ei løyvingssak som tysdag denne veka blir lagt fram til behandling i miljø- og samfunnsutviklingsutvalet. Foto: Arkiv/Vigdis Kroken