Medan ein i Skjåk og Vågå har gått inn for å endre innhaldet i selskapet som i dag heiter Gudbrandsdal Lufthavn AS, til generelt å arbeide for betre samferdsel, går ein i Lom inn for å leggje ned selskapet.

Alle kommunane er samde om at det ikkje er fly ein bør satse på, men betre kommunikasjon på veg og bane.

Sentrale næringsaktørar i regionen har kome med tydelege signa på at det bør arbeidast vidare med ein flyplass i dalen.

Formannskapet i Lom skal ta stilling til administrasjonssjefen si innstilling om å leggje ned selskapet neste veke.