Det var seint tysdag kveld at Klonestunet vart lagt ut for sal på Finn.no

Prisen er sett til 7 millionar kroner.

Arvid Mæland kjøpte eigedommen i 2012 av Vågå kommune for 7,2 millionar kroner.

Mæland skriv i annonsen at han har skilt frå gardsdelen av eigendommen og ynsker nå å drive fulltid som bonde.

Tunet har mange leigetakarar, og er regulert til næring, overnatting og servering. Det er hundre overnattingsplassar.

Klones har 16 bygningar i tunet.