– Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe èin

foto