Han snur kvar stein og ser det store i det små, Arne Fjellberg, entomologen «frå» Vågå

foto