Løyve til motorferdsel for oppbygging av brua over Blåtjønnåe

foto