foto
Nistun Russar er garden heilt til venstre i bildet (på andre sida av elva). Det var oppunder berga lenger til høgre i bildet ein stad at leivningane etter Anne Russar vart funne. Foto: stakston/nas

Den bortkomne Anne Russar