Ber folk unngå området nedanfor Fannaråkbreen

foto