– Har ikkje behov for 36 institusjonsplassar

foto