Frå brannvesenet i Innlandet får Fjuken opplyst at det har teke fyr i ein borrigg i eit verksted. Riggen er nå dregen ut, og det skal ikkje vera fare for skader på bygningar.