I fylgje politiet kom meldinga om snøraset over fv55 Sognefjellsvegen klokka 12.16 sundag. Vegen er sperra.

Raset skal ha gått ved Bøvertunvatnet.

Operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt opplyser at det ut frå observasjonar på staden ikkje er indikasjonar på at nokon er tekne av raset.

Vegtrafikksentralen er varsla og har sendt ut beredskapsvakt.