Kongens fortenestemedalje til Helge Jostein Skjåk

foto