Vil skape læreplassgaranti - ynskjer innspel frå næringslivet