Vil skape læreplassgaranti - ynskjer innspel frå næringslivet

foto