Dette skriv Vegtrafikksentralen vest i ei oppdatering på X og oppmodar trafikantar som ferdast på fjellovergangen om vera aktsame. Bilbergar er bestilt.