Nytt frisklivsprosjekt: Vil hjelpe vagverar som treng eit ekstra spark bak