Om lag tre kilometer aust for Lom sentrum, ved Duvdalskleiva, har ein vestgåande semitrailer køyrt av vegen.

Vogntoget er ved 8-tida i ferd med å bli berga.

Bilførarar må vera merksame på staden.