Kommunen og Skjåk Energi inviterer til møte om datasenter