NVE set frist for å søkje om tilskot til krisetiltak etter ekstremvêret Hans