I 35 veker framover vil det på ulike plassar i Ottadalen bli plassert èi unik og nummerert Fjuken-flaske.

Den som finn flaska, blir 1.000 kroner rikare.

Laurdag treng ikkje folk leite, da er det berre å møte på Fjuken sin stand på Finnkanten (Extra), skrive namn og telefonnummer på ein lapp og bli med på trekninga.

Ser deg i Moom!