Eit vogntog hadde køyrt av vegen. Berre føraren var i vogntoget. Ingen andre køyretøy var involvert.

Politiet melder at det er uviss årsak til uhellet. Føraren av vogntoget er uskadd, og trafikken flyt forbi i eitt felt.

Det er uvisst når berging kan finne stad.