Får tilskot til betre samband og radiokommunikasjon

foto