Kommunale byggjeprosjekt: – Vi må rydde opp i gamle synder