Even skal lage fjernsynsdokumentar om norsk folkemusikk på NRK. – Ei gåvepakke