Brannsjefen i Lom og Skjåk med i nasjonal arbeidsgruppe

foto