Tre tomter aktuelle til ny tingrett - èi blir vurderert som sikrare