To fylkesvegar i Vågå fortsatt prega av skader etter ekstremvêret i august