I fylgje politiet var det ikkje personskade. Foto: Henry Johansen