– Hotella og alt som skjer her, er avhengige av turismen