– Eg vil ikkje ha ansvaret for kommunen sitt overvatn