Seks vil arbeide i psykisk helseteneste i Lom og Skjåk og seks vil bli driftsingeniør