Ordføraren til Krefter AS: – Eg forventar at vi ikkje vil sjå produksjon av digital valuta