GPS viser snarveg mellom riksvegen og Fjellvegen

foto