Ladar opp til plateinnspeling med konsert på Aukrust

foto