Unge aktivitetsassistentar spreier glede på Skjåkheimen i sommar