Utbygging av Nilsbue i Lom – «Ein bør ikkje kaste stein i glasshus, Torgeir T. Garmo »