Vågå vil kutte matombringing i helgene: Kallar forslaget for småleg