Ikkje fare for nye steinskred i Visdalsberga i Nordherad