«Nye» Dønfoss naturbarnehage: Lang prosess - godt resultat

foto