Oline om NM-sylvet: Ein draum som går i oppfylling