Til hausten kan ein avregistrere køyretøyet på nett