Til hausten kan ein avregistrere køyretøyet på nett

foto