Ottadølar gjer det bra på Landskappleiken - sjå resultat