Han føler det er rett å kome med ei presisering i høve informasjonen som vart sendt ut frå Fylkesmannen i Oppland onsdag.

– I desember har vi bestillingar og arrangement. Det same har vi i februar, i påska og i april og da nærmar vi oss sommarsesongen. Med andre ord er det praktisk umogleg for oss å vera eit potensielt akuttmottak for flyktningar på stutt sikt, seier Bergheim.