Egil har teke vare på eit trist krigsminne etter faren

foto