Kommunestyret i Skjåk vedtok like før påske å slå saman hovudutvalet for kultur og oppvekst - og hovudutvalet for helse og omsorg til eitt.

Det nye utvalet får namnet «Hovudutval for helse, oppvekst og omsorg». Vedtaket vart fatta med 17 mot 3 røyster. Det nye utvalet får sju medlemar ut kommunestyreperiode 2015-2019, men i neste periode skal medlemstalet reduserast til fem.