Turistbedrifter får attendebetalt halve festeavgifta: – Svært positivt av fjellstyret