Svikt i distribusjonen: Fjuken-abonnentar i Oslo-området har ikkje fått avisa

foto