Misser køyring av cruiseturistar. Buss for tog kan berge turbusselskapet

foto