foto
Marte Turtum frå Lalm er nasjonalparkforvaltar i Nord-Noreg. I Rago nasjonalpark, som grensar til svenske nasjonalparkar, kan du starte ved fjorden, gå langs ei lakseførande elv og heilt opp på høgfjellet. Her er Marte ved Storskogfossen. Foto: Oskar Pettersem

Marte frå Lalm forvaltar fem nasjonalparkar i nord