Litt på tverke for ekspedisjonen «Norge på tvers med 20 hundar»

foto
Her er ekspedisjonen og medhjelparar ved Helleren på ruta mellom Gjendebu og Leirvassbu. Foto: Jo Arne Brustugun/ekspedisjonens Facebook-side